De heen- en terugreis leggen we af met een zeevaste bemanning. Op de Oostzee bieden we donateurs de mogelijkheid om tussen 11 juni en 4 juli etappes mee te varen (zie het onderstaande aangepaste reisschema (V2 dd. 17-02-2022). In totaal zijn er drie weken gepland van zaterdag tot en met zaterdag waarop donateurs kunnen aanmonsteren (in eerste instantie hadden wij midweken en weekends in gedachten maar organisatorisch is dat niet goed haalbaar).

We vragen aan iedereen die meevaart een vergoeding voor het meevaren om de reis mede te kunnen bekostigen. De heen- en terugreis over land van Nederland naar de betreffende Oostzeehaven (en weer terug) worden de komende tijd nader uitgewerkt. We streven ernaar het vervoer zoveel mogelijk gezamenlijk te organiseren.